.

Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2020

.
13:58, Thứ Ba, 22/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 22-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân vận chính quyền năm 2020.
 
Đến dự có các đồng chí:  Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 150 cán bộ, công chức làm công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao đổi chuyên đề công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các học viên
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trình bày chuyên đề công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các học viên
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền, của cơ quan nhà nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng này nhằm giúp cán bộ, công chức làm công tác dân vận nghiên cứu sâu hơn những nội dung quan trọng, thiết thực, các vấn đề mới trong công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. 
Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng
Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng
Qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận sẽ có nhận thức đúng đắn, sâu sắc, cụ thể hơn về mục tiêu, quan điểm, những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước trong tình hình mới. Từ đó, tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng vị trí công tác của cán bộ, công chức trên các lĩnh vực cụ thể.
 
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề cơ bản về công tác dân vận, gồm: Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.
 
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, từ 22 đến 23-9.
Hiền Chi
,