.
Hội Luật gia tỉnh:

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020

.
14:26, Thứ Sáu, 25/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 25-9, Thường trực Hội Luật gia (HLG) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 nhằm tổng kết, đánh giá về công tác triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
 
Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân có liên quan...
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân HLG tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân HLG tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Trong giai đoạn 2015-2020, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, HLG tỉnh còn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng.
 
Bằng việc phát động, triển khai thực hiện nhiều chủ đề, nội dung thi đua, HLG tỉnh đã tập hợp, thu hút được đông đảo các cấp hội, chi hội, hội viên nhiệt tình tham gia, hưởng ứng và gặt hái được nhiều thành quả tích cực.
 
Nổi bật trong 5 năm trở lại đây, HLG tỉnh đã tham gia tích cực vào việc tổ chức 214 điểm tiếp xúc cử tri, với gần 17.500 cử tri tham dự do Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp trong tỉnh chủ trì; tham gia vào 194 cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh và 312 cuộc tiếp công dân của lãnh đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị; tham mưu tiếp nhận, xử lý và tham gia giải quyết 242/471 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu...
HLG tỉnh tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
HLG tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đến nay, trải qua 5 kỳ đại hội đại biểu, HLG tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Hiện nay, HLG tỉnh có 8/8 đơn vị cấp huyện và 21 đơn vị, chi hội cơ quan cấp tỉnh, 68 chi hội cơ sở xã, phường, thị trấn trực thuộc, với 1.736 hội viên. 
 
Nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng của HLG tỉnh đã đưa ra, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đề nghị: Cần khuyến khích vận động thành lập các tổ chức hội luật gia cơ sở xã, phường, thị trấn làm cơ sở để phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ luật gia làm nòng cốt trong việc tham mưu thi hành pháp luật; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác hòa giải, góp phần giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho tổ chức Hội Luật gia chủ trì; nghiên cứu xây dựng mô hình “Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng” tại cơ sở nhằm giúp người dân được dễ dàng tiếp cận pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
 
Tại hội nghị, 2 tập thể và 2 cá nhân của HLG tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 
Ngoài ra, HLG tỉnh cũng đã khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Văn Minh 
,