.

Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên địa bàn tỉnh

.
15:43, Thứ Sáu, 14/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 14-8, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã chủ trì buổi họp  để triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi cuộc họp.
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐ, ngày 30-6-2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020, Ban tổ chức cuộc thi đã được thành lập theo Quyết định số 87/Q Đ-HĐPHPB gồm 8 thành viên. Ngoài ra, Tổ biên soạn câu hỏi-đáp án cũng được thành lập theo Quyết định số 1873/QĐ-BTC và Tổ thư ký được thành lập theo Quyết định số 1874/QĐ-BTC.
 
Hiện nay, Sở Tư pháp, cơ quan thường trục, đã cơ bản hoàn thành xây dựng phần mềm phục vụ cho cuộc thi và khẩn trương tham mưu nhằm xây dựng hoàn chỉnh thể lệ cuộc thi để tiến hành phát động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn tỉnh nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.
 
Sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh: Đây là cuộc thi trực tuyến đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, do đó, đề nghị Cơ quan Thường trực của Ban tổ chức cuộc thi cần triển khai các nhiệm vụ chu đáo nhằm phát động cuộc thi một cách rộng rãi, thiết thực, tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất.
 
Đặc biệt, các thành viên Ban tổ chức cuộc thi cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi nhằm khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia hưởng ứng một cách tích cực, hiệu quả.
 
Các thành viên Tổ biên soạn câu hỏi-đáp án cần kiểm tra, rà soát các câu hỏi để bảo đảm đề thi chính xác, thiết thực và phải gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.
Văn Minh 
,