.

Tạm hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh

.
08:07, Thứ Sáu, 07/08/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo số 1375/TB-UBND, ra ngày 6-8-2020 về việc tạm hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.
Báo Quảng Bình điện tử
,