.

Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

.
22:42, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 31-7, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các chủ đầu tư...

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020.
Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020.

Theo số liệu thống kê và báo cáo của các chủ đầu tư, đến ngày 30-7, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 43,82% kế hoạch (tương đương so với cùng kỳ). Cụ thể: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu đạt 52,62%; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 64,33%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 37,25%; vốn nước ngoài (ODA) đạt 12,74%; vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (giao bổ sung trong năm 2020) đạt 3,4%; vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 đạt 29,46%.

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải báo cáo các vấn đề vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm của một số dự án do Sở làm chủ đầu tư.
Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải báo cáo các vấn đề vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm của một số dự án do sở làm chủ đầu tư.

Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn cho thấy, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện tốt và đạt kế hoạch đề ra, dự kiến tỷ lệ giải ngân đạt 100% trong năm 2020.

Tuy nhiên, các nguồn vốn còn lại như ODA, Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020, vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 kết quả giải ngân còn thấp, cần phải tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo tình hình giải ngân các dự án của ngành và cam kết tiến độ giải ngân đối với các dự án thuôc ngành mình được giao.
Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo tình hình giải ngân các dự án của ngành và cam kết tiến độ giải ngân đối với các dự án thuộc ngành mình được giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nói trên, hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án. Trong đó, tập trung thảo luận nêu rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm giải ngân, lộ trình thực hiện và các giải pháp thực hiện công tác giải ngân từ nay đến cuối năm; một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư; đề xuất bổ sung vốn và điều chuyển vốn đối với một số dự án khác có kết quả giải ngân dưới 60%...

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đề xuất một số kiến nghị và cam kết giải ngân vốn đầu tư công các dự án do huyện quản lý đạt kế hoạch đã đề ra.
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đề xuất một số kiến nghị và cam kết giải ngân vốn đầu tư công các dự án do huyện quản lý đạt kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100% theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư phải quán triệt sâu sắc và xác định việc đẩy mạnh và thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong năm 2020 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở đơn vị, địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Đồng chí Trần Công Thuật yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, có kế hoạch và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, kiểm điểm trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân các nguồn vốn của ngành, địa phương, đơn vị mình được giao thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật kết luận hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư... nâng cao tinh thần trách nhiệm để tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý các vướng mắc, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành hồ sơ giải ngân các công trình, dự án kịp thời. Kiên quyết xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể đối với các các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị phải khẩn trương báo cáo để được xem xét, giải quyết kịp thời, không được để tình trạng không triển khai được nhưng không báo cáo ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn...
                                                                           

                Bùi Thành
 

,