.

Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

.
13:57, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW gắn với Quyết định số 1406-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp uỷ và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận từng bước được nâng lên.
 
Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước đã quan tâm hơn đến công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát lại những thủ tục không còn phù hợp; phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, như: Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân; Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Quyết định về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các quy định đã ban hành được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào hiệu quả thực hiện. 
 
Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội đã đề cao trách nhiệm, có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Trong giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu các giải pháp để giải quyết thống nhất, hài hoà, đúng pháp luật các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần hạn chế phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo của cơ quan chính quyền, các sở, ban, ngành chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.
 
Công tác dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là những địa bàn có vụ việc nổi lên có lúc, có nơi chưa kịp thời nên vẫn xảy ra tình trạng tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất trật tự, mất đoàn kết nội bộ vẫn xảy ra, tạo tình hình phức tạp một số nơi.
 
Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo đối với việc thực hiện trách nhiệm công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng. HĐND các cấp kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận để thực hiện, nhất là các nghị quyết liên quan đến quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân.
 
UBND các cấp tập trung cụ thể hoá chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả.
 
Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, phải xác định công tác dân vận là một trong những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng trong hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, đoàn thể.
Hiền Chi
,