.

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ

.
19:31, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều ngày 27-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 26-12-2016 về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong ba chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với mục tiêu “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”, nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể

Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác quy hoạch đã thực hiện theo cách làm mới, số lượng, chất lượng, hệ số quy hoạch, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, khoa học kỹ thuật đạt cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Tính đến nay, Quảng Bình có trên 97% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn, 70% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được bồi dưỡng theo chương trình quy định. 100% cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cơ quan, địa phương đạt các quy định tiêu chuẩn chức danh trở lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân

Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bầu giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý và hiệp y để các ngành Trung ương bổ nhiệm đối với 195 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ ngày càng được đổi mới, nâng cao. Thông qua điều động, luân chuyển, đã từng bước bố trí cán bộ hợp lý hơn, góp phần khắc phục tình trạng tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, tạo nên những chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chất lượng công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ ngày càng được chú trọng và nâng cao. Các khâu trong công tác cán bộ thực hiện khá đồng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân

Việc thực hiện Chương trình hành động số 08 (CTHĐ số 08) đã xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tổ chức, đội ngũ làm công tác cán bộ luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn để ngày càng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Tuy nhiên, CTHĐ số 08 vẫn còn một số mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt. Một số khâu trong công tác cán bộ chuyển biến còn chậm; quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa mang tính đột phá; việc bố trí, sắp xếp cán bộ cơ sở sau luân chuyển còn khó khăn; vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa đổi mới tư duy, hiệu quả công tác chưa cao…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thành tựu đã đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và cả những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cán bộ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể và cả hệ thống chính trị qua thực hiện CTHĐ số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, với phương châm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ, xem công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài trong chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của tỉnh; thường xuyên quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ. Cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định. Trong công tác nhân sự, cần tiếp tục cụ thể hoá tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự, lựa chọn đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường. Cần tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTHĐ số 08 về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Mai

,