.

Nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

.
14:45, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 5-9-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị nguyên cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để xin ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.  

Đặt vấn đề hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang nêu rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện rất quan trọng của đại hội, đề ra những quyết sách, chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh ta quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Chính vì vậy, việc tổ chức các hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là hết sức quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập trung trí tuệ của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh, là những người có bề dày kinh nghiệm trong công tác, trong các lĩnh vực sẽ bổ sung nhiều ý kiến quý báu cho báo cáo chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị    

Sau khi quán triệt tại hội trường, hội nghị đã chia 5 tổ thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ, thảo luận, đóng góp các ý kiến, tập trung vào các vấn đề lớn, các nội dung nêu trong gợi ý thảo luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ý kiến đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của đại hội.

Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến chủ đề đại hội theo phương án 1 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững” đồng thời gợi mở thêm 2 phương án. Dự kiến phương châm chỉ đạo của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Các ý kiến đã tập trung vào nội dung kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó chú trọng những nhận định, đánh giá về thành tựu, khuyết điểm, hạn chế nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trên các lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể.
 
Nguyên nhân của những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế, nhất là về mặt chủ quan trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã được đại biểu phân tích, bổ sung, làm rõ. Đặc biệt nhiều đại biểu đã có các ý kiến cụ thể về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2020-2025.
 
Một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại tổ:

Ngọc Mai

,