.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế

.
14:41, Thứ Tư, 26/02/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố diễn ra sáng nay, 26-2.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và trưởng các phòng chuyên môn, chi cục thuế khu vực trên toàn tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.
Thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc giải thể 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương, giảm 56 phó trưởng phòng. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện giảm 62 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 62 trưởng phòng và tương đương.
 
Ở cấp chi cục thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới bằng việc giảm 2.100 đầu mối cấp đội, tương ứng giảm 2.100 đội trưởng và tương đương. Cụ thể, số đội thuế trong cả nước giảm từ 5.073 đội thuộc 711 chi cục thuế xuống còn 2.973 đội thuộc 415 chi cục thuế. 
 
Cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành thuế, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo thực hiện việc chuyển tổ chức Đảng đối với các đơn vị trực thuộc. Theo đó, có 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập đảng bộ cục thuế trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy và có các chi bộ, đảng bộ chi cục thuế trực thuộc. Có 57/63 tỉnh, thành phố thành lập đảng bộ cục thuế trực thuộc đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và có các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành Thuế và nhiệm vụ thu ngân sách, như: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, thuận lợi của việc thu ngân sách; thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các chi cục thuế…
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành thuế.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ và có hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn để có giải pháp chỉ đạo và giao chỉ tiêu thu ngân sách phù hợp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; tiếp tục triển khai Đề án “Dịch vụ một cửa điện tử và hỗ trợ trực tuyến tập trung tại Tổng cục Thuế”; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện nghiêm túc các đề án thuộc chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược cải cách quản lý thuế giai đoạn 2021-2030; tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra công tác kiểm tra thuế…
 
Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương đã nhấn nút hòa mạng các chi cục thuế vào hệ thống quản lý thuế chung của Tổng cục Thuế.
Nguyễn Hoàng
,