.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

.
14:17, Thứ Năm, 27/02/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ nhất, sáng nay, 27-2, UBND tỉnh tổ chức họp Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện.
 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và thành viên Tổ Biên tập Văn kiện.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật phát biểu kết luận cuộc họp
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng nêu rõ: 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hàng năm của tỉnh đạt 6,9%, thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế đạt kết quả bước đầu theo hướng chất lượng, hiệu quả và cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung.
 
Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện và tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,1%/năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.
 
Dự thảo đề ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 đó là: Phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng thành tựu khoa học công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới sáng tạo, xây dựng Quảng Bình trở thành địa phương có nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung, có tốc độ tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững với trọng tâm là ngành dịch vụ, du lịch.
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Dự thảo đã đề ra các mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 8-8,5%.
 
Thảo luận tại cuộc họp, với tinh thần trách nhiệm cao và mang tính xây dựng, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung vào dự thảo văn kiện. Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó đi sâu phân tích về các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều ý kiến cũng đã góp ý về việc lựa chọn tiêu đề, xây dựng bố cục, dung lượng, cập nhật số liệu mới… để tổ biên tập bổ sung, chỉnh sửa dự thảo văn kiện hợp lý, khoa học, chặt chẽ hơn.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật yêu cầu Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của đại biểu, tiếp tục bám sát đề cương tổng quát của văn kiện để nghiên cứu, xác định rõ các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng và các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới.
 
Về bố cục, các nội dung phần đánh giá tổng kết phải ngắn gọn, xác định rõ mốc thời gian để chốt số liệu bảo đảm chính xác, khách quan. Đồng chí Trần Công Thuật yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát lại và cập nhật số liệu mới để đưa vào dự thảo. Tổ biên tập văn kiện cần lựa chọn cách viết, văn phòng, ngôn từ phù hợp và sớm hoàn thành Dự thảo Văn kiện về kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ nhất.
Hiền Chi
 
,