.

Quy định 205 góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

.
08:57, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-12, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” (Quy định 205) do các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Quy định 205 cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Quy định 205 với các biện pháp cụ thể, cần thiết và mạnh mẽ, góp phần từng bước kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (CCCQ).

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình trình bày đề dẫn và nội dung Quy định 205. Từ năm 2012 đến nay, hiện tượng CCCQ luôn nằm trong nhóm 5 vấn đề bức xúc nhất. Hiện nay, trong thời điểm các cấp ủy triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thì việc ban hành và thực hiện quy định này càng cần thiết đối với công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới, bảo đảm cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo.

Quy định 205 có 4 phần với 15 điều, gồm: quy định chung; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; điều khoản thi hành. Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu lên một số giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 205, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu: Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy định 205. Quá trình quán triệt và thực hiện, cần chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu. Thực hiện hiệu quả Quy định 205 sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cản bộ, đảng viên.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Quy định 205 sẽ tạo tiền đề thành công cho nhiệm kỳ mới, do đó, thay vì làm nhiều việc, cần tập trung làm tốt một việc, đó là thực hiện hiệu quả quy định này, cương quyết chống CCCQ để lựa chọn được cán bộ xứng đáng bầu vào cấp ủy các cấp. Quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, huy động sự vào cuộc của các cơ quan dân cử, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể, báo chí và nhân dân nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, thảo luận về tình hình, kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng tháng 11-2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng tháng 12 và của cả năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã phát biểu về một số kinh nghiệm của Quảng Bình trong việc thực hiện thí điểm khảo sát nhân sự, một yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Theo đó, Quảng Bình đã thành lập tổ khảo sát nhân sự trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Với quy trình 6 bước, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã khảo sát, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được 29 chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại 22 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những cán bộ được bổ nhiệm qua thực hiện quy trình khảo sát là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng đề xuất một số nội dung về công tác bố trí nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy hiệu quả năng lực cán bộ trong nhiệm kỳ mới.   

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ và ý kiến tham gia thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn để tham khảo, học tập và áp dụng kinh nghiệm của Quảng Bình trong thực hiện quy trình bố trí cán bộ.

Ngọc Mai

,