.

Tiếp tục hoàn thiện các thể chế, pháp luật bảo vệ môi trường

.
12:06, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 27-11, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Khoa học-Công nghệ, các tổ chức chính trị-xã hội và những đơn vị chức năng tổ chức hội thảo chuyên đề "Tư vấn, phản biện xã hội về các giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật trong việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiện nay".
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu và là một trong các vấn đề môi trường hàng đầu ở Việt Nam, được các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội đặc biệt quan tâm.
 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được xây dựng sau khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015.
 
Luật này đã kế thừa các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung một số nội dung mới về bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, như: nguyên tắc bảo vệ môi trường, chính sách bảo vệ môi trường, những hành vi bị nghiêm cấm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường...
 
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã có tham luận liên quan tới vấn đề môi trường như: "Cơ sở khoa học và pháp lý đối với việc đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, những yêu cầu cấp thiết về chế độ, chính sách, quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hiện nay", "Thực trạng thi hành Luật Bảo vệ môi trường và công tác quản lý bảo vệ môi trường trên đia bàn tỉnh và những khó khăn, vướng mắc. Đề xuất các giải pháp để về bảo vệ môi trường hiện nay", "Một số chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm môi trường làm việc cho người lao động, thực trạng và giải pháp", "Một số giải pháp nâng cao nhận thức về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trong các cơ quan, tổ chức, xã hội"...
 
Hội thảo cũng dành nhiêu thời gian để các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường" trên địa bàn tỉnh; vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt và rác thải chăn nuôi tại vùng nông thôn; xây dựng nông thôn mới thân thiện với môi trường hiện nay...
 
Hội thảo là dịp để các đại biểu kịp thời phát hiện được những bất cập trong thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay, từ đó phản ánh, đề xuất các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội xem xét, bổ sung phù hợp, từng bước thi hành pháp luật bảo vệ môi trường có hiệu quả hơn...
 
Văn Minh
,