.

Tăng cường hiệu quả phối hợp trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

.
13:52, Thứ Hai, 18/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS ngày 22-6-2016 giữa Ban cán sự Đảng TAND tối cao và Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao trong công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo lộ trình cải cách tư pháp, thời gian qua, Viện KSND, TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình đã tiến hành nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng xét xử các vụ án.
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm, vừa qua, lãnh đạo Viện KSND và TAND tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Lễ ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giữa Viện KSND và TAND tỉnh.
Lễ ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giữa Viện KSND và TAND tỉnh.
Quy chế số 02/QC-PHLN vừa được ký kết giữa hai cơ quan bao gồm 3 chương, 11 điều với phạm vi điều chỉnh quy định chặt chẽ về mối quan hệ giữa Viện KSND, TAND tỉnh trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
Đối tượng áp dụng của quy chế là hoạt động của kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân và thư ký tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng ở các phiên tòa rút kinh nghiệm; hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và sự tham gia của thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong nhận xét, đánh giá phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án và hoạt động xét xử của kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án và đội ngũ cán bộ, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ của hai cơ quan Viện KSND, TAND, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kỹ năng điều hành phiên tòa, xử lý tình huống trong phiên tòa nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.
                                                                                                                 T.Long
,