.

Minh Hóa cần có những giải pháp bứt phá thực hiện nhiệm vụ năm 2020

.
17:29, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 29-11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Năm 2019, cấp ủy các cấp huyện Minh Hóa đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả tích cực. Có 10/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: tổng thu ngân sách đạt 33.921 triệu đồng, đạt 112,5% kế hoạch (KH); dự kiến có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% (KH năm 2019 là 2 xã); diện tích trồng rừng mới tập trung ước thực hiện gần 1.200ha (trên 119% KH).

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 8,9% so với năm 2018 (KH 7,3%), đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 15,83%; toàn huyện có 25 hộ đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, an ninh trật tự cơ bản bảo đảm.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tập trung triển khai. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 118 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể… có nhiều chuyển biến tích cực.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, đến thời điểm này, Minh Hóa đã hoàn thành quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đẩy mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội… Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Hóa Thanh và Đảng bộ UBND huyện để tổ chức đại hội điểm và hoàn thành trước tháng 3-2020. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2020.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số lĩnh vực trọng tâm, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất nhiều giải pháp giúp huyện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và của cả nhiệm kỳ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong năm 2019 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hoá, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa cần đánh giá sâu sát toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân; đánh giá cụ thể các chương trình trọng điểm, chuẩn bị một bước cho Báo cáo Chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện, định hướng sự phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới. Huyện xác định rõ lộ trình trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để có những giải pháp mang tính bứt phá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ.

Riêng năm 2020, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: chương trình 30a; xây dựng nông thôn mới, mô hình thôn bản xây dựng NTM; chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ít người...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện Minh Hoá cần bảo đảm diện tích gieo trồng vụ đông-xuân, nghiên cứu bộ giống chất lượng cao, bảo đảm kỹ thuật canh tác để đạt chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, xây dựng được các mô hình đặc trưng của địa phương; phối hợp thu hút đầu tư các dự án lĩnh vực nông nghiệp gắn với nghiên cứu thị trường; tập trung chỉ đạo khôi phục đàn gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh.

Về thương mại, dịch vụ, du lịch, cần phát triển mạnh ngành nghề nông thôn, đẩy mạnh xây dựng mỗi xã một sản phẩm; quan tâm phát triển chợ trung tâm cụm xã; phát triển một số mô hình du lịch lợi thế của huyện. Quản lý tốt các vấn đề quy hoạch đất đai, đất rừng, không để xảy ra sai phạm; giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai ở cấp xã; đẩy mạnh công tác quy hoạch; triển khai tốt các công trình dự án đã có trong kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội, cần giải quyết tốt các vấn đề như: chương trình sách giáo khoa mới, chấn chỉnh lạm thu, điều chuyển giáo viên; kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết; huy động các nguồn lực để đầu tư trạm y tế xã; chỉ đạo quyết liệt công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Lĩnh vực an ninh trật tự, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, đặc biệt là ma túy, "tín dụng đen"; đẩy mạnh phòng chống pháo nổ…

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là nội dung báo cáo chính trị, bố trí, sắp xếp nhân sự; chỉ đạo tốt đại hội điểm; giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để ổn định tình hình trong Đảng bộ; phát động các phong trào quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; lựa chọn công trình tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng bộ huyện… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Ngọc Mai

,