.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với "Ngày hội văn hóa quân-dân"

.
09:09, Thứ Hai, 04/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 3-11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại thôn Tân Định, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tân Định, xã Quảng Minh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tân Định, xã Quảng Minh.
Thôn Tân Định hiện có 149 hộ dân, trong những năm qua, thông qua các cuộc vận động, Ban cán sự và Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, động viên bà con vượt lên khó khăn, tích cực lao động sản xuất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế.
 
Nhờ đó, đến nay đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Toàn thôn hiện có 15 hộ giàu (chiếm 10%), 50 hộ khá (chiếm 33,6%), 69 hộ trung bình (chiếm 46,3%); thu nhập bình quân đầu người là 32,2 triệu đồng/người/năm.
 
Thôn Tân Định có 120 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 81%). Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng, trong 10 tháng năm 2019, thôn đã vận động bà con nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động nâng cấp các trục đường nội thôn với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Tân Định trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con thôn Tân Định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết đồng lòng xây dựng thôn Tân Định ngày càng phát triển; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là đề ra được các chỉ tiêu sát đúng với thực tế và có giải pháp cụ thể để thực hiện.
 
Mặt khác, Ban cán sự và Ban công tác Mặt trận thôn cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tích cực vận động bà con thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  
 
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Tân Định, xã Quảng Minh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thị xã Ba Đồn, UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Minh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 
Lan Chi
 
* Ngày 3-11, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với "Ngày hội văn hóa quân-dân" năm 2019 ở khu dân cư thôn Phú Thọ, xã An Thủy (huyện Lệ Thủy). Cùng dự có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Phú Thọ.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Phú Thọ.

Khu dân cư thôn Phú Thọ là một làng quê thuần nông, nằm ở vùng chiêm trũng thuộc vùng giữa của huyện Lệ Thủy, có 465 hộ dân, với 1.950 nhân khẩu. Năm 2019, cán bộ, nhân dân nơi đây đã đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực phát triển kinh tế và đã đạt những kết quả đáng khích lệ: tổng thu nhập toàn thôn ước đạt 79,9 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 41 triệu đồng/năm.

Đến nay, toàn thôn có 70% hộ khá trở lên, hộ nghèo chỉ còn 15 hộ (chiếm tỷ lệ 3,04%), hộ cận nghèo 17 hộ (chiếm tỷ lệ 3,45 %). Đặc biệt, khu dân cư thôn Phú Thọ đã giữ vững danh hiệu làng văn hóa từ năm 2003 đến nay và có 93% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu với nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh vui mừng trước những kết quả đã đạt được của thôn trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hân đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, toàn thôn đã tích cực, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu sản xuất, áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, nâng số hộ khá, giàu và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo... Từ đó có điều kiện thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, chăm lo các đối tượng chính sách, khó khăn trên địa bàn..; duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Lệ Thủy trong tham gia bơi đua thuyền truyền thống; giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh mong muốn trong thời gian tới cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của cấp uỷ đảng tại địa phương đến từng hộ dân, để nhân dân nắm, hiểu và đồng thuận trong tổ chức thực hiện; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Đồng thời, cấp ủy, Mặt trận khu dân cư thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân nói, góp ý để kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề nhân dân cần, thông qua đó thu hút, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, để xây dựng thôn Phú Thọ trở thành làng quê đáng sống.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng hoa, quà chung vui cùng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Phú Thọ; lãnh đạo huyện Lệ Thủy và xã An Thủy tặng quà khu dân cư và các gia đình tiêu biểu của thôn năm 2019.

Nội Hà

 

,