.

Bế giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính, hệ tập trung, khoá 33

.
13:59, Thứ Bảy, 30/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 29-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính, hệ tập trung, khóa 33. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và 50 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Sau 8 tháng học tập, các học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của địa phương, ban, ngành. 
 
Khóa học sẽ góp phần giúp các học viên nâng cao năng lực thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.
 
Kết thúc khoá học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp; 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh khen thưởng.
 
Lan Chi
,