.

Tuyên Hóa: Nỗ lực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

.
10:13, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-10, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2016-2019).
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Tuyên Hóa về công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tuyên Hóa về công tác xây dựng Đảng.
Từ năm 2016 đến nay, tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Tuyên Hóa đã từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. 
 
Huyện đã triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập 54 thôn, bản; hợp nhất, sáp nhập 10 đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện kịp thời, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn đối với mỗi chức danh. Đến nay, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa có 50 tổ chức cơ sở đảng với 5.795 đảng viên. 
 
Về công tác triển khai chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ huyện; tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức hội nghị Tiểu ban văn kiện để triển khai kế hoạch xây dựng, phân công trách nhiệm cho các thành viên.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện sắp tới. 
 
Cụ thể, huyện Tuyên Hóa tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính; quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội; tùy vào tình hình thực tế của địa phương để sắp xếp công tác cán bộ hợp lý; thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, việc thực hiện quy trình nhân sự cần đúng theo hướng dẫn; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
X.Phú
,