.

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

.
08:58, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 7-10, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền phát biểu kết luận hội nghị.
Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc xác định các đợt tuyên truyền, hình thức và các biện pháp tuyên truyền, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tiểu ban. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền đã nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Trần Thắng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền) tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, bố cục kế hoạch tuyên truyền bảo đảm sát đúng với yêu cầu, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.
 
Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền phải được cụ thể hóa theo tinh thần của các đại hội, phải xác định rõ nội dung và thời gian các đợt tuyên truyền, thời gian tổ chức họp báo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, đồng thời yêu cầu các thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hiền Chi
,