.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

.
21:51, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 14-10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).
 
Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, hợp tác xã (HTX); các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Sau 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Đặc biệt, Luật HTX năm 2012 đã thể hiện tư duy mới về mô hình HTX.
 
Đến nay, KTTT có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.
 
Tính đến hết năm 2018, cả nước có trên 101.400 tổ hợp tác, trên 22.800 HTX và 74 Liên hiệp HTX. Số lượng HTX tăng khoảng 59% so với năm 2003. Thu nhập của hộ thành viên HTX cao hơn so với các hộ không phải thành viên HTX khoảng 30%. HTX đã trở thành chỗ dựa, phát huy vai trò kinh tế hộ, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, giữ vai trò liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm.
 
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, KTTT, HTX phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng. Một số HTX còn thụ động, chậm tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của kinh tế thị trường. Khu vực KTTT, HTX chưa phát triển đạt được mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết.
 
Để Luật HTX năm 2012 và những chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy trong thực tiễn, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài để KTTT, HTX tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đó là, tập trung đổi mới cơ chế, chính sách, hỗ trợ kịp thời để KTTT, HTX phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đổi mới tư duy phát triển, linh hoạt chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh của HTX; chủ động nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, quản lý HTX…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển HTX cả về số lượng và chất lượng trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, thông qua hội nghị lần này sẽ góp phần thay đổi cách làm, cách chỉ đạo trong đổi mới và phát triển HTX, qua đó, nâng cao vai trò của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta hiện nay.
 
Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của tổ chức KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT phù hợp; hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội; tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển KTTT, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh.
 
Nguyễn Hoàng
,