.

Thường trực Thị ủy Ba Đồn làm việc với Đảng ủy xã Quảng Sơn

.
10:33, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 17-10, tại UBND xã Quảng Sơn, Thường trực Thị ủy Ba Đồn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu kết luận buổi làm việc.
9 tháng năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy xã Quảng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
 
Cụ thể, vụ lúa đông-xuân, toàn xã gieo cấy hơn 220ha đạt 100% diện tích, năng suất bình quân toàn xã đạt 55,7 tạ/ha; vụ hè-thu thực hiện gieo cấy hơn 200ha đạt 98,6% diện tích, năng suất bình quân đạt 53,5 tạ /ha; chăn nuôi phát triển ổn định, toàn xã có hơn 1.200 con trâu, bò; 4.100 con lợn; 20.600 con gia cầm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã hơn 7,3 tỷ đồng, đạt 114,47 % kế hoạch. Xã đã đạt thêm 1 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được là 15/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. 
 
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, hạn chế mà Đảng ủy xã Quảng Sơn cần khắc phục trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã Quảng Sơn còn những khó khăn, hạn chế như:
 
Công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của một số chi bộ và một số tổ chức đoàn thể còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc thiếu kịp thời; công tác tuyên truyền vận động người dân thôn Linh Cận Sơn đồng thuận triển khai dự án Rào Nan hiệu quả không cao, còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ.
 
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu xã Quảng Sơn quan tâm, đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất cho người dân; xử lý nghiêm các hành vi đốt phá rừng làm nương rẫy, nhất là những hành vi gây ra cháy rừng; tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với địa phương, đặc biệt là các mô hình trồng rừng kinh tế; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên ở vùng giáo; cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong quá trình tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận nhân dân trong quá trình triển khai dự án thủy lợi Rào Nan…
 
Lan Chi
,