.

Sử dụng số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội

.
17:15, Thứ Bảy, 12/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 11-10, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số (TĐTDS) và nhà ở tỉnh Quảng Bình năm 2019 tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐTDS và nhà ở. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo TĐTDS và nhà ở tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TĐTDS và nhà ở năm 2019.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thì cuộc TĐTDS và nhà ở tỉnh Quảng Bình năm 2019 đã kết thúc thắng lợi, bảo đảm đúng phương án với chất lượng cao. Điều này thể hiện sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của gần 1.400 điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả TĐTDS và nhà ở tỉnh Quảng Bình năm 2019 cho thấy, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, tổng số dân của Quảng Bình là 895.430 người, trong đó, dân số nam chiếm 50,18%, dân số nữ chiếm 49,82%. Với kết quả này, Quảng Bình có dân số xếp thứ 46 trong toàn quốc. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Quảng Bình tăng một bậc.

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Quảng Bình tăng thêm 50.537 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 0,58%/ năm. Như vậy, trải qua 10 năm, quy mô dân số Quảng Bình tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng khá; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh. Quảng Bình đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đăng giới. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể, sát với mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo các cấp, sự tích cực của đội ngũ giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc TĐTDS và nhà ở năm 2019.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, để có nguồn thông tin về dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, Cục Thống kê nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh và hướng dẫn cấp huyện khai thác kịp thời số liệu tổng điều tra khi Ban Chỉ đạo Trung ương công bố. Sử dụng số liệu có hiệu quả trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, trước mắt là các chỉ tiêu về dân số phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và phục vụ cho xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, sử dụng kết quả này để thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giai đoạn 2019-2021…

Nhân dịp này, 8 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện TĐTDS và nhà ở năm 2019 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Cục Thống kê cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho TĐTDS và nhà ở năm 2019.

Hiền Phương

,