.

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo" năm 2019

.
14:48, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí  Minh tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.
 
Dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội, sở, ban, ngành, đơn vị và Thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết đến nay vừa tròn 70 năm. Bài viết đăng trên Báo Sự thật số 120, ra ngày 15-10-1949 với bút danh X.Y.Z. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mới. Sau khi giành được độc lập, cả nước bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và những tàn dư của chế độ cũ.
 
Chính vì vậy, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu nhằm động viên tối đa sức người, sức của phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Chỉ với 2 từ đầu đề và 573 từ của toàn bộ bài viết, nhưng tác phẩm “Dân vận” của Bác được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. Đó là giải đáp những vấn đề có tính chất căn bản, cấp thiết của công tác dân vận trước các đòi hỏi của Đảng và của lịch sử khách quan đặt ra. 
 
Sau 70 năm ra đời, tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ vẫn mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang cho mọi hoạt động của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên. Thông qua công tác vận động quần chúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác dân vận đã gặt hái nhiều thành quả hết sức to lớn và đáng tự hào. Sự nghiệp đổi mới đã nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia ngày càng có những đóng góp quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
 
Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại biểu đã phát biểu tham luận, chia sẻ về một số nội dung như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”; “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay; vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 đã công nhận và trao thưởng 50 tác phẩm (mỗi tác phẩm 5.000.000 đồng) được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi giai đoạn 2017-2020, trong đó, có 19 tác phẩm báo in, 8 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm báo hình và 8 tác phẩm báo nói.
 
Hiền Chi
,