.

Hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp

.
14:13, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp Ban quản lý dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2" (dự án FCPF 2) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) và đề án "Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh nêu đề dẫn hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Tại hội thảo, đại diện Ban quản lý dự án FCPF 2 tỉnh trình bày tóm tắt kế hoạch hành động "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng", đồng thời báo cáo tóm tắt đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ.
 
Theo đó, đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ được triển khai thực hiện từ 2018-2025, trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Nếu thực hiện có hiệu quả sẽ giảm được 32,09 triệu tấn Co2 (bao gồm cả giảm phát thải và tăng hấp thụ các-bon rừng). Trong đó, kỳ vọng giai đoạn thực hiện Hiệp định chi trả giảm phát thải 2019-2024 sẽ giảm phát thải 26 triệu tấn Co2. Quỹ FCPF thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết mua 10,3 triệu tấn Co2 quy đổi, tương đương với 51,5 triệu đô la Mỹ (USD).
 
Ngoài lợi ích về giảm phát thải, chương trình còn mang lại các lợi ích kinh tế-xã hội, như: duy trì sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên rừng; bảo vệ và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái; tăng cường quản trị xã hội cấp thôn, bản; quản lý và quản trị rừng bền vững, cải thiện quản lý đất, rừng và quy hoạch sử dụng đất...
 
Đối với Quảng Bình, nếu bảo vệ rừng tự nhiên tốt và tăng cường trồng rừng gỗ lớn, chuyển đổi rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn và tái sinh rừng tự nhiên có hiệu quả thì sẽ giảm phát thải ròng 2.063.288 tấn Co2; hưởng lợi ròng 7.334.233 USD đứng thứ nhì toàn vùng sau Nghệ An.
 
Hội thảo là diễn đàn trao đổi, tham vấn ý kiến của các đại biểu về những chủ trương, chính sách, kết quả triển khai thực hiện; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ về các nội dung, như: việc trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; hạn chế nuôi thủy sản bằng biện pháp thâm canh ở vùng cửa biển, cửa sông có nguy cơ sạt lở cao, chuyển sang trồng rừng phòng hộ ngập nước; nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế, phù hợp với môi trường, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh...
 
Hương Trà
,