.

Bố Trạch: Thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, chất lượng

.
14:49, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-10, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển chăn nuôi và đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản, giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành trao giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành trao giấy khen cho các tập thể.
Qua gần 4 năm triển khai 2 đề án, ngành nông nghiệp huyện đạt được nhiều thành quả tích cực. 
 
Đối với "Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020", bước đầu đã góp phần giữ ổn định được ngành chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn hiện nay; số lượng đàn tăng chậm nhưng chất lượng đàn tăng lên, ý thức của người chăn nuôi được nâng lên rõ rệt. Ngành chăn nuôi đang chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và chiếm tỷ trọng lớn trong nông nghiệp. 
 
Đối với "Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản, giai đoạn 2016-2020", đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến địa phương và được người dân hưởng ứng, tích cực.
 
Thông qua sự hỗ trợ của đề án, chất lượng giống cây trồng chủ lực trên địa bàn đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhờ vậy năng suất, sản lượng không ngừng tăng lên, góp phần bảo đảm mục tiêu sản lượng lương thực 45.000 tấn; các mục tiêu về diện tích, sản lượng, giá trị, thu nhập từ trồng nấm, cây dược liệu, cây ăn quả đạt kế hoạch.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ trao giấy khen cho các cá nhân.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ trao giấy khen cho các cá nhân.
Các đối tượng con nuôi thủy sản được đa dạng hóa; công tác chuyển đổi mô hình nuôi quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và thâm canh, chuyển đổi các diện tích nuôi tôm bị dịch bệnh sang nuôi các loại cá có giá trị cao, chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, mô hình cá-lúa trên đất lúa kém hiệu quả được đẩy mạnh. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp-hợp tác xã (HTX)-hộ nông dân được hình thành.
 
Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hộ nông dân khá thuận lợi, đem lại giá trị kinh tế cao, khuyến khích được thành viên hợp tác xã và nông dân tham gia liên kết. Bên cạnh đó, một số sản phẩm đã xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu có uy tín với thị trường và được nhiều người biết đến như: nấm sạch Tuấn Linh, dầu lạc Phong Nha, cao cà gai leo Thanh Bình, ổi VietGAP Tâm An, tiêu Phú Quý... 
 
Tuy nhiên về cơ bản tiềm năng, thế mạnh của Bố Trạch vẫn chưa được phát huy hết, những thách thức, tồn tại, hạn chế của ngành nông nghiệp còn nhiều. 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn bạc và có nhiều ý kiến nêu lên các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiện thực hóa các mục tiêu đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện. Đồng thời, Bố Trạch cùng xem xét cụ thể về giải pháp, định hướng trong vấn đề có hay không việc tiếp tục triển khai các đề án trong nhiệm kỳ sắp tới (2020-2025).
 
Nhân dịp này, huyện Bố Trạch đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án của huyện.
 
Hương Trà
,