.

TP. Đồng Hới: Hợp nhất phường Đồng Mỹ và Hải Đình thành đơn vị hành chính mới

.
15:42, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - HĐND TP. Đồng Hới khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để thông qua chủ trương hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã. 
Trụ sở làm việc chính của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của đơn vị hành chính mới được đặt tại phường Hải Đình cũ
Một khu phố thuộc phường Hải Đình, TP. Đồng Hới.
Phường Đồng Mỹ hiện có diện tích tự nhiên 0,58 km2, dân số 2.681 người, chia làm 5 tổ dân phố.
 
Phường Hải Đình có diện tích 1,37km², dân số trên 3.800 người, chia làm 4 tổ dân phố. Cả 2 phường là đơn vị hành chính cấp xã loại 3 và chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. 
 
Theo phương án hợp nhất, phường Hải Đình và phường Đồng Mỹ thành đơn vị hành chính mới có tên gọi phường Đồng Hải, có diện tích tự nhiên 1,95km2 (đạt 35,5% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 5.957 người (đạt 85,1% so với tiêu chuẩn).
 
Trụ sở làm việc chính của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của đơn vị hành chính mới được đặt tại số 2 Lê Trực (trụ sở của phường Hải Đình cũ).
 
Hiện, TP. Đồng Hới đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, về việc hợp nhất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
Theo đó, khi thực hiện hợp nhất, tổ chức bộ máy phường mới được kiện toàn bảo đảm đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị, gồm: Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ dân phố, hệ thống bộ máy trạm y tế, trường học đảm bảo đúng quy định.
 
TP. Đồng Hới sẽ đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố tại phường mới theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư theo lộ trình từng năm; rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc và tài sản, cơ sở vật chất phường mới bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; chỉ đạo, hướng dẫn phường mới chủ động triển khai hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính…
 
N.L
,