.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Bác Hồ gắn với Chỉ thị 05

.
14:37, Thứ Ba, 24/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đây là dịp để tổng kết, đánh giá, cùng nhau nhìn lại những thành tựu và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đạt được trong 50 năm qua, nhất là những lời căn dặn của Người khi về thăm Quảng Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo do đồng chí Trần Thắng trình bày đã nêu bật thành tựu của tỉnh sau nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo ổn định chính trị, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, chống chiến tranh phá hoại, xây dựng và bảo vệ hậu phương vững mạnh, chi viện cho cách mạng miền Nam giành thắng lợi trọn vẹn.

Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã đưa nền kinh tế đi vào thế ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển địch đúng hướng. Năm 2019, GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện và bền vững; sản xuất công nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 13 đảng bộ cấp trên cơ sở, 623 tổ chức cơ sở đảng, có 139 đảng bộ bộ phận, 3.934 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, có tổng số 73.296 đảng viên.

Cùng với thực hiện Di chúc của Bác, Quảng Bình luôn quan tâm đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị và đạt hiệu quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Bác trong giai đoạn mới.

Chương trinh văn nghệ chào mừng hội nghị
Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Bình đang ngày càng bứt phá đi lên cùng với các địa phương trong cả nước để hội nhập và phát triển. Đồng chí cũng nêu lên một số bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, vai trò của nêu gương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ. Quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải nắm vững và hiểu rõ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, bảo đảm đúng quy trình, quy định trong việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Ngọc Mai

,