.

Huyện ủy Bố Trạch: Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp

.
17:28, Thứ Hai, 30/09/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 30-9, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy Bố Trạch về chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành khai mạc hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung quan trọng, cốt lõi trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 5-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 5-9-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, triển khai kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. 
 
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch yêu cầu cấp ủy các cấp trên địa bàn, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy ở địa phương, đơn vị một cách khẩn trương, tích cực, sáng tạo theo tinh thần đổi mới, đạt chất lượng, bảo đảm các nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ bám sát kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Hương Trà
,