.

Huyện ủy Bố Trạch: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

.
13:56, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)
(QBDT) - Ngày 28-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 27 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch kết luận tại hội nghị.
6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân toàn huyện, Bố Trạch đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, sản xuất vụ đông-xuân được mùa, sản lượng lương thực đạt 34.667 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách 315,5 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch tỉnh giao, 106% dự toán huyện, tăng gần 90% so với cùng kỳ.
 
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng được tập trung chỉ đạo. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 từng bước khẳng định là ngành kinh tế chiến lược của huyện. Chất lượng giáo dục trên địa bàn đạt kết quả cao; an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên; thực hiện tốt việc phân công, điều động bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm quy định; tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử và chỉ đạo bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, bổ sung 2 Huyện ủy viên, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn bộ máy ở 21 đơn vị cơ sở và sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban cấp huyện; công tác dân vận, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được quan tâm thường xuyên...
 
Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội ở nhiều địa phương, đơn vị chưa cao; công tác đấu tranh với các phần tử cực đoan trên lĩnh vực tư tưởng chưa hiệu quả; một số cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 chưa kịp thời theo quy định; việc xử lý đơn thư tại cơ sở chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng đơn vượt cấp vẫn còn...
 
Sau khi các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên những vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn trên các lĩnh vực công tác, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành kết luận, thống nhất các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.
 
Trong đó, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình phân loại đô thị đối với xã Sơn Trạch để tiến tới thành lập thị trấn Phong Nha theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè-thu, trọng tâm là phối hợp giữa các phòng chức năng của huyện với các địa phương để chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng hợp lý, hạn chế diện tích bị bỏ hoang; chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, gia trại; nâng cao chất lượng, giá trị con nuôi. Đồng thời, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đối với những loại hình du lịch đang phát huy hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư phát triển du lịch theo đúng quy hoạch...
 
Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo các quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Hương Trà
,