.
Hội Luật gia tỉnh:

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động

.
16:57, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 27-6, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa V mở rộng và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Các đại biểu thảo luận tạo hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Sau khi được củng cố, kiện toàn, Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động với nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
 
Từ sau đại hội, Hội và các chi hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 22 nội dung dự thảo văn bản luật phục vụ chương trình xây dựng luật của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, 6, 7, Quốc hội khóa XIV; phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức thành công “Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội đối với phụ nữ và trẻ em”; tham gia nghiên cứu, góp ý kiến trên 212 nội dung dự án, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; triển khai 24 hội nghị, 55 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp, kỹ năng hòa giải cơ sở và tiếp cận pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính, chứng thực hộ tịch cho 3.400 hội viên, cán bộ, công chức địa chính, tư pháp-hộ tịch, công an các xã, phường, thị trấn.
 
Đặc biệt, thời gia qua, các cấp hội đã tư vấn pháp luật cho 1.400 vụ việc (2.612 lượt người); trợ giúp pháp lý cho 876 vụ việc (1.029 trường hợp) liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, chế độ người có công và các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình... 
 
6 tháng cuối năm 2019, các cấp hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; tham gia tích cực, có trách nhiệm trong việc góp ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp trong việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quy định; đẩy mạnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách; chủ động tham gia công tác hòa giải cơ sở theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp.
 
D.C.H
,