.

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

.
15:05, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 16-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các tập thể
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTrần Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng các tập thể, cá nhân điển hình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn có những mặt hạn chế. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, hội nghị đi sâu phân tích những tồn tại, làm rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện và các chuyên đề hàng năm một cách nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ trở thành việc làm thường xuyên, gắn với việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị và vai trò to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt của cơ quan. Những nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gồm: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là đổi mới công tác cán bộ gắn với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lĩnh vực tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, trong đó chú trọng vai trò của cấp uỷ và bí thư chi bộ. Quá trình thực hiện, các địa phương, đơn vị xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả , cách làm hay, sáng tạo và thuyết phục.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng bằng khen cho 16 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

N.Mai

,