.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác tư pháp

.
20:57, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 13-5, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình thực hiện công tác pháp chế (CTPC) và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tai buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, bộ máy tổ chức pháp chế của các sở, ban, ngành trong tỉnh cơ bản đã được kiện toàn nhằm thực hiện tốt CTPC đã được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 4-7-2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm CTPC tại các cơ quan, đơn vị ở tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt vai trò trong việc phối hợp với Sở Tư pháp về các vấn đề như: công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và các lĩnh vực pháp chế khác...

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CTPC, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các văn bản để hướng dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của CTPC.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lồng ghép kiểm tra CTPC thông qua các đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và các hội nghị, toạ đàm, đối thoại có liên quan đến các lĩnh vực quản lý thuộc nhiệm vụ CTPC, từ đó góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, trình độ cho người làm CTPC.
 
Đối với công tác xây dựng ăn bản QPPL, sau khi Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 được Quốc hội thông qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1200/KH-UBND, ngày 8-10-2015 về triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, trọng tâm của kế hoạch này là tập trung vào các nhiệm vụ: quán triệt, phổ biến; rà soát các văn bản QPPL hiện hành liên quan đến luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản pháp luật mới phù hợp; tham gia góp ý dự thảo các văn bản QPPL nhằm cụ thể hoá Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL; cập nhật văn bản QPPL do HĐND và UBND tinh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật, pháp chế trên địa bàn và một số nhiệm vụ khác có liên quan...
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện CTPC và xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua.
 
Đồng chí Trần Văn Đạt đã ghi nhận các ý kiến phản ánh của ngành Tư pháp tỉnh, đồng thời lưu ý, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo với lãnh đạo Bộ Tư pháp sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...
 
Văn Minh
,