.

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

.
07:43, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-4, đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 188) để triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo 188 và một số sở, ngành liên quan.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Năm 2018, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cũng như chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của EC. Công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng nên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy sản.

Đặc biệt, các địa phương đã chủ động bố trí kinh phí thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản bảo đảm chất lượng. Sở Nông nghiệp-PTNT cũng đã thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá để kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập cảng, làm cơ sở cho việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Nhờ vậy các hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như những kiến nghị, phản ánh bức xúc của người dân đối với tàu giã cào giảm hẳn; số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài ít hơn (năm 2018 có 22 tàu cá/24 lượt vi phạm, năm 2017 có 40 tàu/43 lượt vi phạm). Công tác cải hoán, đóng mới tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ cũng đã được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đúng mức, góp phần giảm thiểu tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, các đại biểu thống nhất thực hiện một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; tiếp tục thẩm định, chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về IUU xuất sang thị trường châu Âu theo đúng trình tự, thủy tục quy định…
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo 188 đã có nhiều ý kiến phản ánh những tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đó là: tình trạng vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa được ngăn chặn triệt để; số lượng tàu cá được Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá kiểm tra khi xuất bến, cập cảng chiếm tỷ lệ thấp; chưa thực hiện được việc giám sát hành trình tàu cá tự động theo quy định; công tác triển khai chống khai thác IUU ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt;… 
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xử lý triệt để mọi hoạt động của tàu giã cào; các địa phương tiếp tục tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm quy định về đánh bắt thủy sản; chủ động bố trí kinh phí thả giống và đa dạng hóa giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện, chất nổ.
 
Sở Nông nghiệp-PTNT chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 188 thực hiện hiệu quả việc tái tạo nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU; chủ động cung cấp các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hoạt động khai thác thủy sản đúng pháp luật.
 
Nguyễn Hoàng
 
,