.

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1-4

.
10:11, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát, chuẩn bị sẵn sàng ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở từ 0 giờ ngày 1-4-2019. 
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở còn phục vụ cho công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.
 
Quy mô điều tra tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3 bộ có tính đặc thù quan trọng, gồm: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, bao gồm cả những người đang công tác ở trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Trên cơ sở đó, phạm vi điều tra còn bao quát 712 quận, huyện và 11.165 xã, phường, thị trấn.
 
Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7-2019. Kết quả điều tra toàn bộ vào quý II-2020. Hiện công tác tuyên truyền, chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền, kinh phí… đang được các địa phương khẩn trương triển khai. 
 
Một số địa phương và đại diện Bộ thông tin-Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng đã tham gia báo cáo tỉnh hình chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra và đề cập những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ…
 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với lượng thông tin lớn về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước.
 
Do vậy, các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổng điều tra; chỉ đạo phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các ban, ngành để thu thập thông tin, chuẩn bị điều tra ở địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc tổng điều tra, cả về thu thập, lưu trữ và truyền số liệu trong hệ thống bằng công nghệ thông tin; các cơ quan Trung ương, địa phương rà soát lại công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng điều tra và sử dụng công nghệ thông tin cho điều tra thống kê, tổ trưởng điều tra và giám sát viên các cấp…
 
Đồng chí Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải bảo đảm yêu cầu nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả, có chất lượng cao…
 
N.L
 
 
,