.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

.
16:17, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương đã chọn chủ đề là “Năm dân vận chính quyền”. Với chủ đề này, trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp đồng bộ. Các cấp chính quyền đã tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực và đồng bộ. Nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Các cấp chính quyền đã tập trung thực hiện có hiệu quả việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân tại cơ sở. 
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ, công chức. Việc tinh giảm biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt những kết quả tốt. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.
 
Năm 2019, nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Chính vì vậy, nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền năm 2019 đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP; đẩy mạnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài tạo đồng thuận trong xã hội.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, như: tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài; vẫn còn không ít cán bộ mất dân chủ không đối thoại với nhân dân; công tác dân vận chính quyền chưa đáp ứng nhu cầu nhân dân....
 
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra một số nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm 2019, đó là: tiếp tục phối hợp, triển khai những biện pháp hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ, trong đó tập trung giải quyết những mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu nại đông người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tinh giảm biên chế; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; tăng cường mở rộng công tác dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân... 
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền năm 2019.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, năm 2019, công tác dân vận sẽ được tiếp tục đẩy mạnh vào nội dung tham gia giải quyết khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, đông người kéo dài với phương châm hành động mới của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả”.
 
Đ.Nguyệt
 
 
,