.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính khóa 31

.
09:35, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính, hệ tập trung, khóa 31. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và 49 học viên là cán bộ, công chức, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Sau hơn 8 tháng học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 25 học viên đạt loại giỏi, 22 học viên đạt loại khá, 2 học viên đạt loại trung bình, đồng thời Hội đồng thi đua của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lan Chi

 

 

 

,