.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

.
14:46, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 6-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 tại 375 điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chủ chốt và chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đây là hội nghị trực tuyến đầu tiên do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với quy mô lớn nhằm triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tới đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Đồng chí đề nghị các cán bộ công đoàn các cấp nghiêm túc lắng nghe và viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các giải pháp cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề gồm: tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn...
 
Đ.N
 
 
,