.

Tiếp tục củng cố nền kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát

.
13:57, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 24-9, Bộ Kế hoạch-Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì hội nghị.
 
Tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội của cả nước tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực và bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn ổn định và an ninh quốc gia. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017; bội chi ngân sách ước đạt 3,67%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực để duy trì ổn định, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiềm lực quốc phòng-an ninh ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững, chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời các hoạt động chống phá, các vấn đề lợi ích quốc gia, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, tăng cường đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực như: giải quyết khiếu kiện về đất đai, ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, giải pháp giảm thiệt hại về người và của cho nhân dân khi thiên tai xảy ra; phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, giết người, xâm hại trẻ em, ma túy, tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và nhiều vấn đề quan trọng khác.
 
Định hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, hội nghị đã thống nhất một số nội dung như: tiếp tục củng cố nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; củng cố an ninh-quốc phòng…
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là: tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện kịp thời và có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng; chú trọng các giải pháp phát huy nguồn lực tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ củng cố nền kinh tế vĩ mô…
 
Nguyễn Hoàng
 
 
 
 
 
,