.

Vấn đề xử lý rác thải: Còn đó những âu lo!

.
09:13, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, việc thu gom, vận chuyển và xử lý các loại rác thải trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.
 
Theo số liệu thống kê từ Sở Tài nguyên-Môi trường, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh khoảng 481,72 tấn/ngày. Trong đó, chủ yếu tập trung ở TP. Đồng Hới khoảng 100,40 tấn/ngày; huyện Bố Trạch khoảng 90,36 tấn/ngày; TX. Ba Đồn khoảng 64,13 tấn/ngày...
 
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 174.127,77kg/năm. Trong đó, chất thải nguy hại phát sinh trong lĩnh vực công nghiệp khoảng 43.800kg/năm; chất thải nguy hại phát sinh trong lĩnh vực y tế khoảng 130.327,77kg/năm.   
Việc đổ chất thải xây dựng ra môi trường vẫn thường xuyên diễn ra do nhiều địa phương chưa có điểm tiếp nhận, xử lý.
Việc đổ chất thải xây dựng ra môi trường vẫn thường xuyên diễn ra do nhiều địa phương chưa có điểm tiếp nhận, xử lý.
Về chất thải rắn công nghiệp thông thường, theo số liệu thống kê của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, bình quân tổng lượng rác thải công nghiệp thông thường phát sinh tại các khu công nghiệp trên địa bàn ước tính khoảng 1.985,05 tấn/năm.
 
Hiện tại, việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thảisinh hoạttại TP. Đồng Hới do Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đảm nhiệm. Còn tại TX. Ba Đồn và 7 thị trấn ở các huyện do Ban quản lý các công trình công cộng của huyện đảm nhiệm.
 
Các xã tự thành lập tổ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã hoặc thông qua các đơn vị tư nhân làm dịch vụ thu gom, vận chuyển rác để xử lý theo hình thức xã hội hóa. Ngoài ra, tại một số địa bàn, các hộ gia đình tự thu gom và xử lý tại chỗ.
 
Từ thực tế thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thảisinh hoạt nói trên, hiện tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn toàn tỉnh đạt 78,26%. Địa phương có tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt cao nhất là TP. Đồng Hới hiện đạt 95,62%; các huyện, thị xã còn lại đạt trên dưới 70 hoặc 80%, riêng huyện Minh Hóa chỉ đạt khoảng 49,76%.
 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường được các cơ sở sản xuất thu gom, hợp đồng vận chuyển xử lý bảo đảm theo đúng quy định. Riêng đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể tái chế, tái sử dụng (chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản), các cơ sở thu gom tận dụng triệt để nhằm hạn chế đổ thải ra môi trường.
 
Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, chất thải nguy hại phát sinh được các cơ sở thu gom lưu chứa cơ bản theo đúng quy định; một số cơ sở, như: bệnh viện, nhà máy xi măng phần lớn tự hợp đồng với các công ty ngoài tỉnh đủ điều kiện (được cấp phép) để vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.
 
Đáng chú ý, hiện các bệnh viện đều được đầu tư và đưa vào sử dụng thiết bị xử lý chất thải rắn y tế theo công nghệ hấp ướt. Riêng Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-CubaĐồng Hới thực hiện hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải ngoài tỉnh để vận chuyển đi xử lý. 
Do Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch (Bố Trạch) dừng vận hành và tiếp nhận rác thải nên xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ tại nhiều bãi rác.
Do Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch (Bố Trạch) dừng vận hành và tiếp nhận rác thải nên xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ tại nhiều bãi rác.
Ông Phan Xuân Hào, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) cho biết, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đạt như mong muốn. Cụ thể, hiện tượng đổ rác thải bừa bãi tại một số địa phương vẫn còn xảy ra, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển, gây ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường.
 
Tại một số địa phương hình thành các điểm tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt tự phát, không bảo đảm vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sức khỏe cộng đồng...
 
Nguyên nhân là do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận dân cư còn thấp; sự vào cuộc của chính quyền cơ sở nhiều nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa thực hiện tốt các quy định của tỉnh trong việc quản lý chất thải rắn tại địa phương, còn thụ động trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn. Bên cạnh đó, chi ngân sách cho việc thực hiện quản lý chất thải rắn ở khu vực công ích còn hạn chế, huy động nguồn lực xã hội hóa ở nhiều địa phương chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế phát sinh ở một số địa phương.
 
Các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh phải hợp đồng với các đơn vị xử lý ngoài tỉnh để xử lý với chi phí cao, thiếu chủ động, nên phát sinh hiện tượng có cơ sở xử lý không đúng theo quy định, khó kiểm soát. Cùng với đó, hiện nay, việc đổ thải chất thải xây dựng ra môi trường vẫn thường xuyên diễn ra do nhiều địa phương chưa có điểm tiếp nhận, xử lý.
 
Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch (Bố Trạch), với công suất xử lý rác 245 tấn/ngày của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam được đầu tư xây dựng đã đi vào vận hành thử nghiệm dây chuyền phân loại rác phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt cho địa bàn TP. Đồng Hới và các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch... Khi nhà máy đi vào vận hành thử nghiệm, nhiều bãi rác trên địa bàn các huyện đã đóng cửa để vận chuyển rác thải về đây xử lý.
 
Tuy nhiên, nhà máy dừng vận hành thử nghiệm đã nhiều tháng và chưa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành đồng bộ, đưa vào hoạt động trở lại các dây chuyển xử lý rác thải nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh khá lớn trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, dự án “Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và TX. Ba Đồn” tại xã Quảng Tiến và Quảng Lưu (Quảng Trạch), với công suất xử lý 200 tấn/ngày của Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung hiện chỉ mới hoàn thành công tác san đắp mặt bằng để xây dựng nhà máy, gây ra nhiều khó khăn cho việc xử lý rác thải trên địa bàn...
 
Bùi Thành
 
 
,