.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống Covid-19

.
14:46, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Tỉnh uỷ Quảng Bình vừa có Công văn số 45-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Sau đây là toàn văn công văn:

 

 

,