Phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi

  • 08:12 | Thứ Sáu, 04/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 3-12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức lớp tập huấn phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi năm 2020.
Tham gia lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số.
Tham gia lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số.
Tham gia lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số đến từ các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và Quảng Ninh. Lớp tập huấn nhằm cập nhật những kiến thức, quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và kỹ năng tuyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).
 
Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu các văn bản của Trung ương và của tỉnh về Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2020; khái niệm, thực trạng nguyên nhân, hệ lụy của việc MCBGTKS. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn phương pháp kỹ năng truyền thông tư vấn và vận động, các biện pháp làm giảm thiểu mất cân bằng giới tính, lồng ghép công tác dân số trong hương ước, quy ước của thôn bản. Ngoài ra, các học viên sẽ được thực hành kỹ năng truyền thông vận động nhằm áp dụng vào công việc thực tế công việc tại địa phương.
 
T. Hoa