.

Tập trung nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho người dân về phòng chống sốt rét

.
13:47, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT)- Vừa qua, Ban quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018 - 2020” đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2019, các huyện thuộc dự án ghi nhận 45 bệnh nhân sốt rét, giảm 55,9% so với năm 2018. Dự án cũng đã tổ chức 12 lớp tập huấn với các nội dung, như: hướng dẫn giám sát phòng chống và loại trừ sốt rét; sử dụng phần mềm thông tin báo cáo sốt rét; truyền thông phòng chống, loại trừ sốt rét… cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác giám sát, nâng cao năng lực của các tuyến được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của tuyến trên đối với việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tuyến dưới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 
 
Một trong những mục tiêu quan trọng được dự án tập trung thực hiện trong năm 2020 là tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân trong công tác phòng chống sốt rét tại cộng đồng.
 
        Nh.V
 
,