.

Sinh con thứ 3 ở tỉnh ta đã giảm trong năm 2019

.
14:59, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)
K(QBĐT) - Theo thống kê của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh, năm 2019, tỷ lệ sinh con thứ 3 đang có xu hướng giảm so với năm 2018.
Giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3, khống chế chênh lệch giới tính, nâng cao chất lượng dân số…là mục tiêu hướng tới của lĩnh vực dân số tỉnh ta hiện nay
Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
Theo đó, tổng số trẻ sinh ra trên toàn tỉnh năm 2019 là 13.052 cháu, tỷ suất sinh là 14,56%o, giảm 0,51%o so với năm 2018. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 2.408 cháu, chiếm tỷ lệ 18.45%, giảm 0,2% so với năm 2018. Ngoài ra, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 111 nam/100 nữ, tốc độ tăng dân số tự nhiên đạt 0,61%. 
 
Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình nâng cao chất lượng, cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS như: mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển...
 
Mục tiêu năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục giảm tỷ suất sinh 0,05- 0,1%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 0,5-1%, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, không ngừng nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, mở rộng triển khai các mô hình can thiệp góp phần nâng cao chất lượng giống nòi về thể chất, trí tuệ và tinh thần nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
T. Hoa
 
,