.

Thực hiện nghiêm túc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

.
11:02, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, ngày 4-4-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 466/UBND-VX về việc triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018. 
 Y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới thăm khám cho bệnh nhân.  Ảnh: T.H
Y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: T.H
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Luật BHYT.
 
Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 của tỉnh theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 16-4-2018; tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh BHYT và chuyển giữ liệu cho cơ quan BHXH để phục vụ việc giám định, thanh toán; đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT, có phương án vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của tỉnh được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.
 
Ngoài ra, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ, kịp thời kinh phí đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng chính sách.
 
A.T
 
,