.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

.
14:51, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong hai ngày 16 và 17-4, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho các cán bộ dân số đang thực hiện đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020”.

Toàn cảnh buổi tập huấn tại Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh.
Toàn cảnh buổi tập huấn tại Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho cán bộ làm công tác dân số những thông tin, kiến thức cơ bản về tình trạng, các yếu tố ảnh hưởng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn và vận động người dân tham gia thực hiện, góp phần giảm thiểu tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh tại các địa phương.

Lớp học có sự tham gia của 33 học viên là các cán bộ, cộng tác viên của 15 xã, phường, thị trấn tại 5 huyện, thị xã, thành phố gồm: T.P. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được giới thiệu các văn bản của Trung ương và địa phương về Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020; thực trạng về tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam nói chung và tỉnh ta nói riêng; các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; một số kỹ năng truyền thông, tư vấn và vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh… Từ đó, các học viên sẽ tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

Thanh Hoa

,