.

Phòng, chống tác hại thuốc lá: Cần sự vào cuộc của cộng đồng

Thứ Sáu, 29/12/2017, 14:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) ra đời và có hiệu lực từ 1-5-2013, đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về PCTHTL, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác này trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc thực thi các nội dung của luật vẫn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế.
 
Có thể thấy, việc triển khai các hoạt động PCTHTL trên địa bàn tỉnh từng bước được đẩy mạnh. Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để PCTHTL. Các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL tại đơn vị, địa phương mình quản lý, thực hiện treo biển báo cấm hút thuốc trong khuôn viên; 100% các đơn vị y tế đã đưa công tác PCTHTL vào nội dung công tác năm, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân. Hiện tại, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đều thực hiện cấm hút thuốc lá và không có hiện tượng buôn bán vận chuyển thuốc lá trong khuôn viên trường học. 
Truyền thông trực tiếp tại các điểm trường là một trong nhiều hoạt động được đẩy mạnh của công tác PCTHTL.
Truyền thông trực tiếp tại các điểm trường là một trong nhiều hoạt động được đẩy mạnh của công tác PCTHTL.
Trong năm 2016 và năm 2017, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại 27 cơ sở y tế, giáo dục, tổ chức 2 lớp họp cán bộ nòng cốt, 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực về PCTHTL cho các cán bộ y tế, tập huấn Luật PCTHTL cho 200 cán bộ là công an, thanh tra, Mặt trận và cán bộ chủ chốt của một số huyện, thị xã, thành phố... Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng địa phương, đặc biệt là trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Bản tin Sức khỏe... về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người... Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc lá được nâng cao. Năm 2017, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã tổ chức 3 đợt giám sát PCTHTL trên địa bàn tỉnh với 18 đơn vị được giám sát trong đó có 16 cơ sở giáo dục, 2 cơ sở y tế...
 
Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là ở hầu hết các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh đều có người hút thuốc lá mà không quan tâm đến những người xung quanh. Không ít khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ chưa có, hoặc có rất ít khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá, trong khi lại trang bị sẵn dụng cụ gạt tàn thuốc lá. Thực trạng trên là do nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá chưa cao, Luật PCTHTL chưa thực sự đi vào cuộc sống. Theo thống kê của Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ, trung bình mỗi ngày có khoảng 15 bệnh nhân nhập viện, trong đó có khoảng 8 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá.
 
Để phát huy hiệu quả của Luật PCTHTL, thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện môi trường làm việc, môi trường gia đình không khói thuốc và đưa nội dung thực hiện không hút thuốc nơi công sở vào xét thi đua hàng tháng, hàng quý, năm của các đơn vị, cơ quan, công sở. Mặt khác, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kiến thức PCTHTL cho cán bộ tham gia hoạt động này và tiếp tục duy trì mô hình cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Tuy nhiên, để sớm đạt mục tiêu vì một môi trường không khói thuốc, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả cộng đồng xã hội nhằm chung tay thực hiện tốt các hoạt động PCTHTL trên địa bàn tỉnh.
 
Lê Hồng