.

Tập trung các hoạt động phòng, chống mù lòa cho người dân

Thứ Sáu, 27/10/2017, 16:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là một trong những nội dung được Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh chú trọng thực hiện bằng việc triển khai các hoạt động chăm sóc mắt.

Cán bộ y tế đang thực hiện khám, sàng lọc các bệnh về mắt cho người dân tại cộng đồng.
Cán bộ y tế đang thực hiện khám, sàng lọc các bệnh về mắt cho người dân tại cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức khám, sàng lọc các bệnh về mắt cho 58.871 lượt người (đạt 117,7% kế hoạch), phẫu thuật mắt do bệnh đục thể thủy tinh cho 799 người (đạt 99,9% kế hoạch). Ngoài ra, trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn sức khỏe, cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc mắt, cách phòng chống các bệnh về mắt để giúp người dân chủ động trong chăm sóc mắt nhằm khống chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mù lòa do bệnh đục thể thủy tinh trong cộng đồng dân cư.

M.H