.

[Infographics] Một ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững

.
08:31, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

ASEAN đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, trên nền tảng pháp lý Hiến chương ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025.

Trải qua 52 năm hình thành và phát triển (1967-2019), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực, đưa toàn khối phát triển hơn, hội nhập sâu rộng hơn trên trường quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+

,