.

[Infographics] Điểm lại những lần đóng cửa của Chính phủ Mỹ

.
08:16, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

Chính quyền Mỹ ngừng hoạt động khi không còn tiền để chạy các chương trình tại một thời điểm trong năm tài khóa.

Theo Vietnam+

,