Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc:

55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

  • 07:54 | Thứ Năm, 16/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 426/QĐ-BCA thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”, có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện nội dung, biện pháp vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ trị an, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm và xây dựng lực lượng Công an xã…
 
Mặc dù chính thức ra đời sau nhiều đơn vị nghiệp vụ khác, nhưng do sớm tiếp thu, quán triệt đường lối công tác dân vận của Đảng, được kế thừa những kinh nghiệm quý báu trong công tác vận động quần chúng của ngành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) từ Công an tỉnh Quảng Bình tới Công an cấp huyện đã nhanh chóng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của một lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện một trong những biện pháp cơ bản, nền tảng của các mặt công tác Công an. Ngoài Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh, Công an 8 huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ đều có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác phong trào chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức quần chúng khác làm công tác an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở cũng ngày càng được xây dựng vững mạnh. Toàn tỉnh hiện có 937 Công an xã bán chuyên trách, 708 bảo vệ dân phố, 1.261 bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên và trang bị các điều kiện cần thiết, ngày càng trở thành lực lượng hùng hậu, nòng nốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. 
Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, động viên người dân nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, động viên người dân nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Những năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, nổi bật là: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 25/3/2012 về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 1/10/2021 về “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 16/12/2014 “Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm, mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm.
 
Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được coi là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể trực tiếp làm công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.
 
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, không kể ngày đêm khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống pháo nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
 
Đặc biệt là vận động nhân dân đồng thuận chủ trương và tích cực tham gia bảo đảm ANTT trong triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, như: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án thủy lợi Rào Nan, triển khai xây dựng điện gió tại Quảng Ninh, Lệ Thủy; khu nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC tại Quảng Ninh, mở rộng Quốc lộ 1, cao tốc Bắc-Nam.
 
Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức được 8.682 hội nghị ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với khoảng hơn 1,16 triệu lượt người tham gia; thực hiện trên 1.350 chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện đại chúng của Trung ương và địa phương, internet, mạng xã hội; phát hơn 167 loại tài liệu, tờ rơi với hơn 1,8 triệu bản; treo hàng nghìn panô, áp phích tuyên truyền; lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư. Qua đó, nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho cơ quan Công an điều tra làm rõ các vụ án được nhanh chóng, kịp thời.
 
Để động viên, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở. Điển hình là mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Camera giám sát ANTT”, “Zalo kết nối bình yên”, “Tổ xung kích tự quản về ANTT” “Dòng họ tự quản”, “Ba an toàn”, “Trường học an toàn về ANTT”, đặc biệt mô hình “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Thôn, tổ dân phố nói không với pháo”, “Treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng các tín đồ tôn giáo” được Bộ Công an phổ biến nhân rộng trên toàn quốc.
 
Với các thành tích đã đạt được, những năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình vinh dự được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và công tác dân vận.
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân, trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh nhà.
 
Đại tá Lê Văn Hóa
Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

tin liên quan

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

(QBĐT) - Ngày 14/6,  đoàn công tác của của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
 

Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường năm 2022

(QBĐT) - Sáng 14/6, thị xã Ba Đồn tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường năm 2022. Đây là đơn vị được tỉnh Quảng Bình chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, triển khai hội thao trên toàn tỉnh. 
 

Phụ nữ Công an Quảng Bình thi "Kể chuyện về Bác Hồ"

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh vừa tổ chức hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ".