.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị tốt cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

.
15:46, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 21-5, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh để nghe báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc
Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả đề án, công tác chuẩn bị đại hội. 
 
Theo đó, bám sát đề cương, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cơ bản hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo chính trị tóm tắt, dự thảo nghị quyết đại hội, báo cáo kiểm điểm.
 
Đảng ủy BĐBP tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng, báo cáo đề án nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh và phê duyệt đề án nhân sự các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã có 23/23 chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội. 
 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng BĐBP Quảng Bình vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển" và thực hiện thắng lợi 3 đột phá: "Tập trung nâng cao chất lượng nắm, dự báo, tham mưu xử lý tình hình trên biển, an ninh tôn giáo đảm bảo kịp thời hiệu quả; tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn trong BĐBP tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng"...
 
Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương kết quả công tác chuẩn bị đề án, nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên trong xây dựng và bổ sung, hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng văn kiện; căn cứ chức năng, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình đơn vị, địa bàn để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 sát đúng, phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
 
Đồng chí lưu ý, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để chỉ đạo tiến hành đại hội chu đáo, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; đổi mới quy trình chuẩn bị và điều hành trong đại hội theo hướng chủ động, thiết thực và hiệu quả.
Châu Thành
,